Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 Kritéria k přijímání do MŠ pro školní rok 2019/2020 Seznam přijatých dětí pro školní rok 2019/2020

Kritéria k přijímání do MŠ pro školní rok 2019/2020

 

 

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2019/2020:      20 míst

Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole):   14. května 2019

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec (včetně MO Vratislavice nad Nisou) předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

 

Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2019)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2019)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2019)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2019)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2019)

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2019 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození 

za každý den v roce

0,02

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *) 

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec 

0

Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019

10

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 
copyright © MŠ Rolnička 2016