Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Poprvé v MŠ - Adaptace dětí Schůzka rodičů 4. 9. 2019 Školné pro školní rok 2019/2020 Schůzka rodičů 8. 1. 2020 Plán činnosti v naší MŠ BŘEZEN 2020 Nařízení ředitelky - mimořádné opatření - nouzový stav Jarní pozdrav z "Rolničky", pro děti Snížení výše úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2020. Přerušení platby stravného a úplaty za předškolní vzdělávání. Doporučené náměty pro činnosti s dětmi doma v době uzavření školy Prázdninový provoz mateřské školy Stravné a školné květen 2020 Stravné a školné v červenci 2020 Pravidla provozu MŠ - od 18. 5. 2020 Omezení provozu MŠ od 1. 6. - 30. 6. 2020 Stravné a školné za měsíc srpen 2020.

Pravidla provozu MŠ - od 18. 5. 2020

 Vážení rodiče,

v souvislosti se znovuotevřením mateřské školy Vás žádáme o prostudování připojených dokumentů, ty upravují provozní podmínky a organizaci vzdělávání v naší mateřské škole.

Součástí příloh je i Čestné prohlášení, které je třeba vytisknout, přečíst a podepsat před vstupem do mateřské školy. Bez podepsaného prohlášení nebude možné převzít Vaše dítě do MŠ.

 1. Provoz mateřské školy je do 31. 5. 2020 omezen - od 6.30 do 16. 00 hod., pak bude MŠ otevřena v běžném provozu, do MŠ mohou docházet všechny děti.
 2. Rodiče  dodržují před školou rozestupy. Před vstupem do MŠ si rodiče i děti vydesinfikují ruce, rodiče mají roušku.
 3. Rodiče budou předávat dítě pověřené učitelce, pouze u vchodových dveří do šatny. Děti se v šatně samy převléknou, od září si sebeobsluhu nacvičovaly, zvládnou to bez problémů.
 4. Před převzetím projdou děti tzv. ranním zdravotním filtrem, který zahrnuje měření teploty bezdotykovým teploměrem a zodpovězení dotazů na celkový zdravotní stav dítěte. Pokud bude dítě vykazovat projev jakéhokoli  onemocnění, nesmí být do MŠ přijato. O případném výskytu alergií máme u všech dětí  informaci v evidenčním listu. Při ranním filtru Vašeho dítěte budete vyzváni ke kontrole Vámi uvedeného tel. čísla - je třeba, aby měla MŠ aktuální tel. kontakt pro případ, že by u dítěte, během docházky, došlo ke změně zdravotního stavu. V tom případě by bylo nutné dítě bezodkladně vyzvednout z MŠ či se domluvit na dalším postupu.
 5. Děti nemusí mít v MŠ roušku, prosíme ale o 2ks podepsaných roušek v sáčku pro případ, že by se v MŠ nemoc vyskytla a museli jsme narychlo ochránit děti.
 6. Použití ochranných pomůcek je na zvážení každého pedagoga. Z doporučení MŠMT vyplývá, že se ve školkách koronavirus nevyskytuje.
 7. Rodič stojící před budovou školy na vyznačených značkách musí mít při komunikaci se zaměstnancem na obličeji roušku. Z informací MZ vyplývá, že se koronavirus mimo školky vyskytuje.
 8. Děti budou rozděleny minimálně do dvou/tří tříd, podle počtu docházejících dětí. Zohledňujeme přátelské vazby mezi dětmi.
 9. Děti budou trávit maximální možný čas na školní zahradě, neboť pobyt mimo areál školky MŠMT nedoporučuje.
 10. Až do konce školního roku se nekonají hromadné akce – setkání s rodiči - (výtvarné dílny, sportovní den), rozloučení předškoláků za účasti rodičů. Vše, co bude možné, uspořádáme ale pro děti ve školce.
 11. Denně se desinfikují často používané hračky. Z nabídky školkových hraček jsou odstraněny všechny látkové a plyšové hračky, které nelze desinfikovat.
 12. Dítě si nesmí do školky přinést žádnou svou hračku.
 13.  Při práci se řídíme jednotnou směrnicí pro zajištění protiepidemiologických opatřeních v MŠ na území Statutárního města Liberec (Směrnice pro MŠ v příloze).

Dovolujeme si požádat o spolupráci při vyzvedávání dětí z docházky - vstup do pobytových prostor MŠ zatím nebude umožněn. Při odpoledním pobytu venku budeme děti předávat ze zahrady.

Prosíme, počítejte s větší časovou rezervou, zejména při předávání dětí do MŠ.

Děkujeme za pochopení, věříme ve zdravou komunikaci a ohleduplné jednání všech. Připojené dokumenty

Pravidla MŠ COVID
COVID MŠMT
Čestné prohlášení COVID

copyright © MŠ Rolnička 2016