Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Základní informace Jaká je

Základní informace

 

 Mateřská škola se nachází se v centrální části Liberce, poblíž středu města. Škola má dobrou dopravní obslužnost, je situovaná v blízkosti ZŠ U Soudu, ZŠ Barvířská, Okresního a Krajského soudu a dalších institucí a podniků, kde je zaměstnána část rodičů dětí navštěvujících mateřskou školu.

 V MŠ jsou umístěny 3 třídy běžného typu pro celkem 60 dětí.

Třídy jsou věkově homogenní a každou z nich vedou dvě třídní učitelky. Každá ze tříd má rozpracován svůj třídní vzdělávací program.

 1.třída ,,Sluníčka“ : kapacita třídy je 18 dětí. Ve  třídě pracují 2 paní učitelky a věkové složení třídy  - především mladší a nově příchozí děti. Denní řád vychází z potřeb dětí, vzdělávání se prolíná všemi situacemi a činnostmi, důraz klademe na adaptaci, sebeobsluhu a sžívání se s kolektivem.

2 .třída ,,Berušky“: kapacita 19 dětí. Zde pracuje paní ředitelka a paní učitelka, ve třídě jsou děti od 4 – 5 let, převážně již zadaptované.

3.třída „Koťata“: kapacita třídy je 23 dětí, převážně předškoláci. Podle toho je upraven TVP. Pracují zde 2 paní učitelky.

 Velký důraz je kladen na týmovou práci, profesní důvěru a toleranci.

 

 

 
copyright © MŠ Rolnička 2016