Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Projekt "Společně do inkluze" Publicita Projekt "Rolnička objevuje svět" Projekt MŠ - Rolnička objevuje svět - publicita Naše školička je pilná jako včelička - publicita Projekt "Rolnička poznává svět" Projekt "Rolnička poznává svět" - publicita Projekt :Resilient preschools - odolnost a wellbeing v předškolním vzdělávání

Projekt "Společně do inkluze"

 

Od listopadu 2016 naše mateřská škola vstoupila do projektu "Společně do inkluze "

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001168, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.Připojené dokumenty

Leták "Společně do inkluze"

copyright © MŠ Rolnička 2016