Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Projekt "Společně do inkluze" Publicita Projekt "Rolnička objevuje svět" Projekt MŠ - Rolnička objevuje svět - publicita Naše školička je pilná jako včelička - publicita Projekt "Rolnička poznává svět" Projekt "Rolnička poznává svět" - publicita Projekt :Resilient preschools - odolnost a wellbeing v předškolním vzdělávání

Projekt "Rolnička objevuje svět"

 

Od května 2019 naše mateřská škola vstoupila do projektu "Rolnička objevuje svět "

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012831, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, Výzva 02_18_63.

Projekt je zaměřen na podporu následujících oblastí v MŠ: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, účastníků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností. Projekt je realizován od 1. května 2019.
copyright © MŠ Rolnička 2016