Úvod O MŠ Zápis do MŠ Pro rodiče Stravování Úřední deska Fotogalerie Kontakty Evropské projekty GDPR

Projekt "Společně do inkluze" Publicita Projekt

Projekt

 

Od května 2019 naše mateřská škola vstoupila do projektu "Rolnička objevuje svět "

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012831, který je plně hrazen ze státního rozpočtu a z ESF, Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání, Název a číslo výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, Výzva 02_18_63.

Projekt je zaměřen na podporu následujících oblastí v MŠ: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, účastníků, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí, spolupráce s veřejností. Projekt je realizován od 1. května 2019.
copyright © MŠ Rolnička 2016